طلاق عاطفی

آمار رسمی طلاق به طور کامل نشان دهنده میزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی نیست، زیرا در کنار آن آماری بزرگتر به طلاق‌ عاطفی اختصاص دارد، خانواده به لحاظ قدمت، ابتدایی‌ترین و از لحاظ گستردگی، جهان شمول‌ترین نهاد اجتماعی است. روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل می‌گیرد و هر اندازه روابط درون خانواده مناسب‌تر باشد, خانواده و به تبع آن جامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است. باید دانست‌ که خانواده برای کودکان نیز اهمیت فراوانی دارد, زیرا در این محیط است که کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگران به دست می‌آورد. خانواده می‌تواند برحسب چگونگی محیط داخلی خود ویژگی‌های مثبت و سازنده یا منفی و مخرب در افراد به وجود آورد.یکی از مهمترین آسیب‌های خانوادگی طلاق است, اما آمار رسمی طلاق به طور کامل نشان دهنده میزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی نیست، زیرا در کنار آن آماری بزرگتر به طلاق‌های عاطفی اختصاص دارد.

انواع طلاق:

اگر طلاق را گسست رابطه‌ی عاطفی بین زن و مرد بدانیم، در برخی موارد این جدایی عاطفی به صورت آشکار اتّفاق میافتد امّا در بسیاری از موارد، فاصله‌گیری عاطفی زن و مرد به صورت پنهان باقی می‌ماند. در واقع در طلاقهای رسمی که می‌توان آنها را طلاق آشکار نامید، زوجین با مراجعه به مراکز رسمی، سند ازدواج خود را باطل می‌کنند، امّا در جامعه بخش زیادی از اختلال روابط بین زوجین به صورت پنهان باقی می‌ماند. در طلاق پنهان، زوجین بدون داشتن تعلّق عاطفی به زندگی در کنار یکدیگر ادامه می‌دهند.طلاق را بر اساس معیارهای مختلف می‌توان به انواع گوناگونی تقسیم کرد:در عین حال متخصّصان، طلاق را به چند مرحله ی زیر تقسیم می کنند: طلاق عاطفی, طلاق قانونی ، طلاق اقتصادی,  طلاق والدینی  ، طلاق اجتماعی  و طلاق روانی. در تشریح هریک از انواع فوق باید گفت:

طلاق عاطفی:

بیانگر رابطه‌ی زناشویی است که رو به زوال می‌رود؛ به‌عبارتی، تنش فزاینده میان زن و شوهر است که معموالا به جدایی می‌انجامد.

طلاق قانونی:

متضمّن زمینه‌ها و دلایلی است که بر پایه‌ی آن ها به ازدواج پایان داده‌ می‌شود.

طلاق اقتصادی:

به تقسیم ثروت و دارایی مربوط می‌شود؛ وقتی خانواده‌ای از هم می‌پاشد، تصفیه‌ی اقتصادی یعنی تقسیم اموال و دارایی آن‌ها در دو سهم ضرورت پیدا می‌کند.

طلاق هماهنگی میان والدین:

مسائل مربوط به کودک و حق ملاقات را دربرمیگیرد؛ یعنی، تصمیماتی که درباره‌ی حضانت فرزندان، دیدار بعدی آن‌ها و مسؤولیت‌های هریک از والدین از نظر مالی و تربیت کودکان و … اتخاذ می‌شود.

طلاق اجتماعی:

به تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی مربوط می‌شود که فرد طلاق‌گرفته با آن‌ها سروکار دارد.

طلاق روانی:

نیز آن است که فرد از طریق آن سرانجام باید پیوندهای وابستگی عاطفی را قطع کند و با الزامات تنها زیستن رو در رو شود.

طلاق عاطفی چیست؟

ندگی‌های خاموش و خانواده‌های توخالی که زن و مرد در کنار هم به سردی زندگی می‌کنند ولی تقاضای طلاق ‌‌قانونی نمی‌کنند.در واقع برخی ازدواج‌ها‌ که با طلاق پایان نمی‌یابند, به ازدواج‌های توخالی تبدیل می‌شوند که فاقد عشق، مصاحبت و دوستی هستند و همسران فقط با جریان زندگی خانوادگی به پیش می‌روند و زمان را سپری می‌کنند.پل بوهانان; طلاق عاطفی را اولین مرحله در فرایند طلاق و بیانگر رابطه زناشویی رو به زوالی می‌داند که احساس بیگانگی جایگزین آن می‌شود.زن و شوهر اگر چه ممکن است با هم بودن را مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند، اما جاذبه و اعتماد آن‌ها نسبت به یکدیگر از بین رفته است.طلاق عاطفی متضمن فقدان اعتماد، احترام و محبت به یکدیگر است؛ همسران به جای حمایت از همدیگر درجهت آزار و ناکامی و تنزل عزت نفس یکدیگر عمل می‌کنند و هر یک به دنبال یافتن دلیلی برای اثبات عیب و کوتاهی و طرد دیگری هستند.این مشکل ارتباطی در سطح خانواده می‌تواند در جامعه نیز شیوع و گسترش یابد و ارتباط انسانی را مختل‌نماید. وقتی بنیان نهاد خانواده دچار تزلزل شود، بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی کل نظام اجتماعی متزلزل شده و جامعه به سوی مشکلات گوناگون سوق داده می‌شود.

عوامل موثر در بروز طلاق عاطفی:

شرایط نامساعد ازدواج و تشکیل خانواده و زندگی مشترک بر اساس موارد غیرمنطقی و غیرمعقول از آغاز طلاق را در بطن خود قرار دارد، به نحوی که وقوع آن از همان آغاز قابل پیشبینی است و حتی اگر به عللی زندگی زناشوئی تداوم یابد و به انحلال خانواده منجر نشود، مصداق اصطلاح (سوختن و ساختن را دارد), زیرا معیارهای همسرگزینی و شرایط تحقیق ازدواج در اکثر موارد عقلایی نبوده، انتخاب همسر مبتنی برتحمیل پدر ومادر، مصلحت‌اندیشی، شناخت‌های ابتدائی نه عمیق وکافی و علایق زودگذر و کافی بوده است. از این رو گام اول برای کاهش طلاق و کنترل طلاق، سالم‌ سازی شرایط تشکیل خانواده است.

به طور کلی عوامل مؤثر بر طلاق به شرح زیر خلاصه می‌شود:

دخالت تدریجی مشکلات مالی، فقر مالی، عدم وجود مسکن و نامناسب بودن محیط زندگی.عدم توافق اخلاقی و ناسازگاری‌های مرتبط با آن.عدم علاقه و احتمالا کراهت طرفین از یکدیگر، مثل ازدواج‌های فامیلی، مصلحتی و تحمیلی که به تدریج ظاهر می‌شود.دخالت دیگران به ویژه خانواده‌ها که هر چند معمولا‌ نوعی مصلحت‌اندیشی است. زیرا نسل مسن‌تر به دلیل نگرش‌ها و ارزش‌های خود و مانند آن این راهنمائی‌ها را به لباس مبدل نشان می‌دهد و مایه رنجش زن و شوهرهای جوان می‌شود، که گاه طلاق  از عواقب آن است.سوءظن، عدم پایبندی به ‌مذهب، اعتیاد، زیاده‌‌طلبی، انتخاب نادرست اولیه، کمی سن ازدواج، ناآگاهی و بی‌سوادی، تفاوت فرهنگی، بیکاری، اختلاف در تعیین محل زندگی، ناراحتی روحی و روانی، دوستان ناباب، ناتوانی جنسی، عدم سازگاری فکری، شهرنشینی و رشد صنعت، عدم گذشت و صبر در زندگی زناشوئی، توقعات نابجا، عدم انجام وظایف زن یا مرد، عدم استقلال در زندگی، حسادت زن یا مرد، بددهنی مرد یا زن، خیانت‌های زناشوئی، جنسیت فرزندان، حرص وغصه بیجا، ازدواج بر مبنای احساسات، محکومیت در زندان، آزار بدن از طرف شوهر، عدم سازگاری و لجبازی زن و شوهر، فریب و دروغ، سردی روابط، ازدواج تحمیلی، غرور و خودخواهی، عدم تحقیق و شناخت کافی نسبت به یکدیگر، ازدواج بر مبنای مادیات، و غیره…

برای کاهش طلاق عاطفی چه کنیم؟

یکی از عوامل مهم در کاهش فرســودگی زناشــویی و به تبع آن کاهش طلاق عاطفی آموزش تنظیم هیجان به زوج‌ها می‌باشد.تنظیم هیجان فرآیندی اســت که به افراد کمک می‌کند زمانی که با چالش‌های تهدیدکننده و فشــارزا مواجه‌ می‌شوند, بتوانند هیجان‌هایشان را به‌خوبی مدیریت و تنظیم کنند درنتیجه به‌احتمال کمتری تحت تاثیر منفی هیجانات ناخوشــایند قرار می‌گیرند و میزان بیشــتری از تسلط و کنترل بر هیجاناتشــان را تجربه می‌کنند.نتایج مطالعات متعدد نشــان داده اند که یادگیری مهارت های ســازنده تنظیم هیجانــی با عملکرد بهتر در زندگی روزمره همراه اســت و افراد برخوردار از مهارت های تنظیم هیجان از آسیب پذیری روانشناختی، هیجانی و بین فردی کمتری رنج می برند.

کلام آخر:

دیدیم که شناخت و آگاهی قبل از ازدواج می‌تواند جلوی خیلی از اختلاف‌ها در آینده را بگیرد, لازم است قبل از ازدواج و گرفتن این تصمیم خطیر با افراد متخصص مشورت کنیم و از کمک و همراهی آن‌ها استفاده کنیم, چه بسا که خیلی از مشکلات وقتی زودتر شناسایی شوند, راهحل راحت‌تری هم برایشون یافت می‌شوددر صورت نیاز به مربی برای همراهی شما در این مسیر می‌توانید از طریق وبسایت ثبت درخواست کنید.

0 دیدگاه
دیدگاه تان را بنویسید نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد