در کوچتو مربی شوید

اگر مربی زندگی هستید و مدرک معتبر مربیگری دارید به تیم کوچتو بپیوندید

برای پیوستن به تیم مربیان کوچتو شرایط مربیگیری در کوچتو را مطالعه کنید و سپس میتوانید از طریق فرم زیر درخواست دهید.

شرایط مربیگری در کوچتو

برای همراهی کوچتو به عنوان مربی زندگی باید شرایط زیر را داشته باشید

متخصص برای همراهی با کوچتو به عنوان مربی باید مدرک معتبر مربی‌گری زندگی داشته باشید.
مشتاق مشتاق و همدل باشید و تمایل به کمک به دیگران داشته باشید
صادق همواره صداقت خود را حفظ کنید، هر رابطه‌ای بر پایه اعتماد بنا می‌شود.
متعهد در قبال مسئولیت و همراهی تیم و مراجعین خود متعهدانه عمل کنید

    ثبت نام مربی